Copyright Claim

Treści publikowane na stronie https://mvlb.pl są własnością intelektualną ich autorów oraz są objęte ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Zdjęcia, obrazy oraz pozostałe media wykorzystywane na stronie mogą należeć do podmiotów i osób trzeci. Ich wykorzystanie, w przypadku braku jednoznacznej możliwości określenia autora, reguluje ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) z zakresu użytku dozwolonego oraz prawo cytatu.

Uważasz, że dany element (zdjęcie, obraz lub inne medium) opublikowane na naszej stronie łamie prawa autorskie lub jest nieprawidłowo użytkowane? Poinformuj nas!

W mailu dotyczącym roszczeń o prawa autorskie prosimy zawrzeć:

  • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej roszczenie,
  • Dokładne wskazanie obiektu (bezpośredni link),
  • Uzasadnienie nieprawidłowego użytkowania,
  • Wskazanie na podmiot lub osobę prawną, która posiada wyłączne prawa do danego obiektu (zdjęcie, obraz lub inne medium).
Wszystkie wiadomości prosimy kierować za pośrednictwem naszej zakładki „kontakt” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@mvlb.pl

Po otrzymaniu wiadomości, która będzie zawierać powyższe informacje, niezwłocznie rozpatrzymy roszczenie i podejmiemy odpowiednie kroki. W przypadku stwierdzenia prawidłowości roszczenia dany element zostanie usunięty ze strony.